Tarieven

In onze verloskundige praktijk worden de tarieven gehanteerd van de KNOV zoals die zijn vastgesteld door het College Tarieven Gezondheidszorg.