Klachtenregeling

Indien u klachten heeft over onze verloskundige zorg, kunt u deze altijd met ons bespreken.

Indien de klacht moeilijk bespreekbaar is kunt u deze voorleggen aan de klachtencommissie van de KNOV.


Tel: 030-2094999