klachtenregeling

Neerbeek

Wanneer er klachten zijn over de behandeling of de hantering van de gedragscode en bespreking daarvan met de psychotherapeut geen oplossing biedt, kunt u gebruik maken van de volgende mogelijkheden:

- u kunt uw klacht voorleggen aan de klachtencommissie bestaande uit een aantal collegae psychologen.

- u kunt contact opnemen met de coördinator van de NVVP in de regio

- als bemiddeling geen oplossing biedt, kunt u de klachtencommissie van de NVVP benaderen

- u kunt u klacht ook indienen bij het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg

 

Puth

Wij zijn gehouden aan de klachtenregeling, zoals die is vastgesteld door de beroepsvereniging van de NVVP. Op de website van de NVVP vindt u daar onder "cliëntinfo" een directe verwijzing naar de klachtregeling.

Mocht u niet tevreden zijn over de behandeling, dan hoop ik dat we dit in onderling overleg kunnen oplossen. Als dat niet lukt, dan kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van de NVVP (www.nvvp.nl).