hoe werken wij?

Neerbeek:

Wij werken multimethodisch: steunend, directief en cognitief gedragstherapeutisch. We maken o.a. gebruik van:

CGT (Cognitieve gedragstherapie). Meer informatie over cognitieve gedragstherapie kunt u vinden op www.vgct.nl.

EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing) . Meer informatie kunt u vinden op www.emdr.nl.

EFT relatietherapie (Emotionally Focused Therapy) Meer informatie kunt u vinden op www.eft.nl

en van IPT (interpersoonlijke therapie). Meer informatie kunt u vindnen op www.iptnederland.nl

Wij geven er de voorkeur aan om de behandeling zoveel mogelijk door een vaste therapeut te laten doen. Dat betekent dat wij alles zelf doen: de intake, de behandeling, de administratie, de organisatie, de rapportage.

Onze praktijk maakt deel uit van een intervisie-groep met andere vrijgevestigde psychotherapeuten. In deze groep worden behandelingen anoniem besproken om de kwaliteit van de behandelingen te verbeteren. 


Daarnaast hebben wij onderling afspraken gemaakt over vervanging indien wij afwezig zijn.

Er bestaat een samenwerkingsverband met de huisartsen van het Gezondheidscentrum in Neerbeek en met een aantal andere vrijgevestigde psychotherapeuten in de regio.

De duur van een individuele therapiesessie is 45 tot 60 minuten. Een echtpaargesprek duurt 75 minuten.

 

Puth:

Er zijn verschillende therapievormen mogelijk voor uw klachten/problemen

Gedurende de behandeling maakt Mw Niederer gebruik van methoden en technieken uit verschillende theorieën.

Een veel toegepaste therapievorm is de cognitieve gedragstherapie. Meer informatie over cognitieve gedragstherapie kunt u vinden op www.vgct.nl.

Een andere therapievorm is EMDR. Meer informatie kunt u vinden op www.emdr.nl.

De psychotherapeutische behandeling start altijd met een intake-onderzoek.

Tijdens dit intake-onderzoek zullen met u de klachten en/of problemen besproken worden, waarvoor u zich aangemeld heeft. Naast de duur en het verloop van de klachten wordt uw voorgeschiedenis in grote lijnen in kaart gebracht.

Na het intake-onderzoek wordt in onderling overleg besproken welke behandeling het best aansluit bij uw klachten/problemen.

Soms wordt het intake-onderzoek aangevuld met psychodiagnostisch onderzoek. Dit houdt in dat u een aantal vragenlijsten invult. Het psychodiagnostisch onderzoek kan een goede aanvulling betekenen op het intake-onderzoek en meer zicht geven op bijvoorbeeld uw persoonlijkeheid.

Een sessie duurt ongeveer 50 minuten.