Speerpunten ergotherapie

Binnen het gezondheidscentrum zijn een aantal speerpunten waarin ik als ergotherapeute mijn bijdrage kan leveren. Om dit te verduidelijken staan hieronder een aantal voorbeelden omschreven;
-        Zorg voor kwetsbare ouderen
o    Inventarisatie woning en woonomgeving: voor het zo lang mogelijk veilig en zelfstandig kunnen wonen mede in het kader van valpreventie
o    samen zoeken naar een zinvolle dagbesteding en alertheid op vereenzamen
zitten/liggen: het maken van een zitanalyse en eventueel aanvragen van de juiste voorzieningen hieromtrent, decubituspreventie
o    ondersteunen in het aanvragen van hulpmiddelen en voorzieningen
o    mobiliteit; het kunnen verplaatsen in en om de woning
-        Chronische beperkingen:
o    Het opnieuw aanleren van eenhandige handelingen na bijvoorbeeld een cva
o    Adviezen met betrekking tot gewrichtsbeschermende maatregelen en fysieke belasting bij reuma of artrose
o    Huishouden: denk hierbij voorbeeld aan het voeren van huishoudelijke activiteiten in relatie tot chronische vermoeidheidsklachten of reuma
o    Arm/handfunctie training: bijvoorbeeld het verbeteren van coördinatie en mobiliteit van de paretische zijde na een beroerte
-        Kortdurende beperkingen:
o    Woning en/of mobiliteitsadvies na bijvoorbeeld een operatie of fractuur
o    Ondersteunen in het aanvragen van hulpmiddelen en voorzieningen