Werkwijze

Het spreekuur vindt plaats op één van de twee locaties. Huisbezoeken zijn mogelijk indien u niet zelf naar het spreekuur kunt komen. Indien uw arts op de verwijsbrief aangeeft dat een huisbezoek noodzakelijk is, dan krijgt u dit vergoedt door uw zorgverzekeraar.

Het eerste consult duurt 45-60 minuten. Het eerste consult bestaat uit een intake waarbij o.a. de volgende items aan bod komen:

- Uw hulpvraag en persoonlijke wensen.
- Uw voedingspatroon en leefgewoonten.
- Uw medische gegevens, zoals klachten, medicijngebruik, laboratoriumwaardes e.d.

 

Vervolgens wordt er in overleg met u een behandelplan opgesteld.

 

Het motiveren en stimuleren tot de gewenste gedragsverandering is een belangrijk onderdeel van de dieetbehandeling.

 

Vervolgconsulten ( 20-30 minuten):
Tijdens de vervolgconsulten wordt de voortgang besproken en zo nodig worden er aanpassingen gemaakt om zo tot een optimaal resultaat te komen. De diëtist geeft U inhoudelijk adviezen en probeert U te coachen om uw doel te bereiken. Uiteraard is er alle ruimte voor vragen.