Vergoedingen

Wat is de vergoeding?
In 2018 is de vergoeding voor de diëtist voor 3 uur opgenomen in de basisverzekering. Dit komt in de praktijk neer op zo’n 4-5 consulten. De geleverde zorg wordt verrekend met het eigen risico. Uitzondering hierop zijn kinderen tot 18 jaar. De declaratie wordt rechtstreeks naar uw verzekering gestuurd. Indien u een aanvullende verzekering heeft afgesloten, kan daar ook dieetadvisering in zijn opgenomen. Zie hiervoor uw polisvoorwaarden of neem contact op met uw zorgverzekeraar.
In de meeste gevallen is een verwijzing van een arts of specialist nodig om de consulten vergoedt te krijgen door uw zorgverzekeraar.


Krijgt u geen vergoeding vanuit uw aanvullende verzekering of zijn de uren uit uw basisverzekering op, dan zijn de overige kosten voor uzelf. Het uurtarief bedraagt 60 euro.


De berekende tijd per consult omvat de tijd die u op het spreekuur bent, maar ook de tijd die nodig is voor administratieve taken zoals het opstellen van uw behandelplan, het uitwerken van uw dieetadvies en het schrijven van een rapportage aar de verwijzend arts.


Dieetadvisering voor chronische patiënten zoals Diabetes mellitus, CVRM (Cardio Vasculair Risicomanagement) en COPD is opgenomen in regionale samenwerkingsverbanden (zogenaamde DBC’s/ketenzorg). Uw huisarts, praktijkondersteuner en diëtist zijn op de hoogte of dit ook voor u geldt. Indien dit zo is, wordt de factuur betaald door de organisatie die dit regelt. Deze factuur wordt niet verrekend met het eigen risico.