Cursus

“Goedkoop gezonde voeding “ (voorheen “Goede voeding hoeft niet veel te kosten”)


Ruim 15 jaar verzorg ik samen met mijn collega Marion Lomme deze cursus.


De cursus bestaat uit 2 voorlichtingsbijeenkomsten, een persoonlijk actieplan en een herinnering aan de voorgenomen gedragsverandering. De deelnemers leren aan de hand van praktische werkvormen en voorlichtingsmaterialen hoe ze met een beperkt budget gezond kunnen eten. De interventie kan zelfstandig worden ingezet of geïntegreerd in bestaande cursussen.


Landelijke erkenning
2003: Stimuleringsprijs Openbare Gezondheidszorg.
2009: Landelijke GGD prijs.
2011: Als eerste voedingsinterventie gecertificeerd als theoretisch goed onderbouwde
interventie

Doelgroep

➢ Mensen met een laag inkomen.
➢ Mensen met (dreigende) financiële problemen.
➢ Mensen in de schuldhulpverlening.
➢ Mensen die laaggeletterd zijn.
➢ Geïnteresseerden in gezonde- en goedkope voeding


Doel
➢ Deelnemers maken kennis met goedkope gezonde producten.
➢ Deelnemers leren hoe ze voor weinig geld toch gezond kunnen eten.
➢ Deelnemers gaan meer groenten, meer fruit en minder verzadigd vet eten.