Functie bestuur GCN

De Stichting Gezondheidscentrum Neerbeek kent een bestuur, dat vooral de interdisciplinaire samenwerking bewaakt en stimuleert. Daarnaast beheert het bestuur subsidiegelden en vertegenwoordigt tevens de cliënten van het Gezondheidscentrum Neerbeek.

De cliënten kunnen met op- of aanmerkingen bij het bestuur terecht, zolang deze niet van medische aard zijn. Zouden er eventueel klachten zijn over een van de disciplines, dan verwijzen wij u naar de klachtenregeling zoals die op de website bij het merendeel van de disciplines vermeld staat.

Het bestuur staat open voor ideeën van allerlei aard.

Laat het ons gerust weten!